Umowa z fotografem

O czym nalezy pamiętać?

Usługi fotograficzne są coraz bardziej popularne. W ślad za tym coraz częściej zawierane są umowy klientów z fotografami. W Internecie znaleźć można wiele wzorów umów, jednakże bez wątpienia znaczna ich część jest niedopracowana. Co powinna zawierać umowa z fotografem? Zapraszam!

W tym materiale odpowiem m.in na pytanie:

1) W jakiej formie musi być zawarta umowa z fotografem?

2) Umowa o dzieło czy umowa zlecenie dla fotorgafa?

3) Co powinna zawierać umowa z fotografem?

4) Rozpowszechnianie wizerunku oraz RODO w umowie z fotografem

W jakiej formie musi być zawarta umowa? Czy umowa o sesję musi być zawarta na piśmie?

Co do zasady sama umowa o wykonanie sesji zdjęciowej nie musi być zawarta na piśmie. Jednakże w niektórych wypadkach rodzi to ze sobą pewne komplikacje prawne. Przykładem niech będzie chociażby kwestia przeniesienia praw autorskich. Jeśli nie zawrzemy na piśmie postanowień dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, to w najlepszym razie czynność ta będzie uznana jako udzielenie licencji niewyłącznej, a w najgorszym razie do przeniesienia praw autorskich w ogóle nie dojdzie. W takim przypadku narażamy się na odszkodowanie za bezprawne korzystanie z utworu.

Więcej o formie umowy możesz znaleźć w tym wpisie:

Umowy
krzychu777

Przeniesienie praw autorskich – Forma | Czy umowę o przeniesienie praw autorskich lub licencji mogę zawrzeć inaczej niż na piśmie?

Czy muszę sporządzić umowę pisemną w przypadku przeniesienia majątkowych praw autorskich lub licencji?

Odpowiedź na to pytanie można zawrzeć w jednym zdaniu. Nie zawsze musisz, ale zawsze powinieneś. Wiem, wiem, nie brzmi to jak odpowiedź, która by Ciebie satysfakcjonowała. Dlatego rozwinę się poniżej trochę bardziej.

Czytaj więcej »

Jaką umowę wybrać? Umowę o dzieło czy umowę zlecenie?

Wydaje się, że w 95 % przypadków zastosowanie będzie miała umowa o dzieło. Spowodowane jest to tym, że umowę zlecenie uważa się za umowę starannego działania, a nie efektu. Wytłumaczę to na przykładzie. Postanowienie umowne w umowie zlecenia brzmiałoby w ten sposób „Fotograf zobowiązuje się do stałej obsługi fotograficznej imprez odbywających się na Sali weselnej”. Natomiast w umowie o dzieło wyglądałoby to tak „fotograf zobowiązuje się do wykonania sesji zdjęciowej w dniu xxxx na Sali xxxx”. Znacznie częściej można się spotkać z pojedynczymi sesjami niż ze stałą obsługą. Granica jest jednak bardzo płynna i w wielu sytuacjach można zastosować zarówno jedną umowę jak i drugą.

Co powinna zawierać umowa z fotografem?

Umowa powinna zawrzeć dokładne określenie podmiotów. Bardzo ważne jest oznaczenie numeru PESEL w przypadku osób fizycznych. W przypadku innych podmiotów należy podać nr NIP, REGON lub KRS. Kolejnym ważnym elementem są oświadczenia. Najczęściej są to oświadczenia o tym, że fotograf posiada niezbędny sprzęt i wykształcenie. Klient może natomiast zapewnić, że zna portfolio fotografa. Pamiętaj również, żeby dokładnie oznaczyć przedmiot umowy, tzn. ile zdjęć, jakich itd.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich czy licencja?

To już wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć. Jeśli fotograf nie chce mieć już majątkowego związku ze swoim utworem, to powinni zawrzeć umowę z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Jeśli natomiast autor chce rozpowszechniać swoje dzieło większej liczbie osób, to powinien zawrzeć w umowie postanowienie o udzieleniu licencji niewyłącznej.

Więcej o przeniesieniu praw autorskich i licencji znaleźć możesz w tym wpisie:

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

W przypadku umów z fotografem jest to bardzo ważna kwestia. Zasada jest prosta. Jeśli chcesz rozpowszechnić cudzy wizerunek, to musisz mieć jego zgodę. Istnieją dwa wyjątki. Pierwszy dotyczy osób publicznych, drugi dotyczy zgromadzeń.

Pamiętaj, że zgody wymaga jedynie rozpowszechnianie. Jeśli fotograf chce zamieścić zdjęcie klienta w swoim portfolio, to musi mieć jego zgodę. Jeśli natomiast tylko przechowujesz jego zdjęcie na swoim komputerze, to nie można tego uznać za rozpowszechnianie.

Ważną kwestią jest również domniemanie zgody na rozpowszechnianie. Gdy osoba pozująca dostała wynagrodzenie, to domniemywa się, że wyraziła ona zgodę na rozpowszechnienie. Jakkolwiek jest to tylko domniemanie. Osoba, której wizerunek rozpowszechniono może wykazywać, że zabroniła rozpowszechniać swój wizerunek.

RODO w przypadku umowy z fotografem

W przypadku umowy o wykonanie sesji, oprócz zabezpieczenia kwestii rozpowszechniania wizerunku na gruncie ustawy o prawie autorskim niezbędnym jest również poruszenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w RODO.

Podstawowym obowiązkiem jest tutaj poinformowanie danej osoby o przetwarzanych danych. W niektórych wypadkach niezbędne będzie również uzyskanie zgody takiej osoby. Na szczęście zgoda ta może zostać również udzielona w sposób dorozumiany. Jeśli osoba pozuje np. na ściance na jakimś ewencie, to można przyjąć, że wyraziła zgodę. Podobnie ma się sytuacja na różnych imprezach grupowych, typu wesela.

Postanowienia końcowe- nie mniej ważne.

Na końcu umowy powinny się znaleźć postanowienia końcowe. Wśród takich postanowień wyróżnić można postanowienia o sądzie rozstrzygającym ewentualny spór, załączniki czy też kwestie zmiany umowy. I w przypadku umów to postanowienie jest bardzo ważne. Najczęściej w umowie wpisuje się wymóg zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. A co w sytuacji, gdy w umowie znajdują się postanowienia, które wymagają większej elastyczności? Miejsce wykonania sesji lub termin są to najczęściej zmieniane elementy umowy. W tych przypadkach warto wyłączyć rygor pisemności, a np. wymagać rygoru porozumienia mailowego lub też esemesowego. 

Zapoznaj się z naszą ofertą!

Umowa o dzieło z fotografem

Masz jakieś pytania które Cię nurtują?

Pismo jakiego potrzebujesz!
Bez wychodzenia z domu!

Nie przegap niczego!

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, zmianami w prawie oraz nowościami w mojej ofercie.

Zero spamu. Sama merytoryka :) 

Ten newsletter ma na celu przekazanie najnowszych informacji o moich wpisach, ale też o moich usługach. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.

Nie przegap niczego!

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, zmianami w prawie oraz nowościami w mojej ofercie.

Zero spamu. Sama merytoryka :) 

Ten newsletter ma na celu przekazanie najnowszych informacji o moich wpisach, ale też o moich usługach. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.