Kradzież zdjęć.

Kradzież zdjęć jest jednym z najczęstszych naruszeń praw autorskich. W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestie związane z tym, czym jest kradzież zdjęć, co przysługuje tobie w przypadku, gdy ktoś naruszył twoje prawa autorskie oraz co grozi naruszycielowi twoich praw autorskich. Zapraszam do wpisu!

Spis treści

Czym jest kradzież zdjęć

Kradzieży zdjęć nie można utożsamiać z potocznym rozumieniem kradzieży. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z fizycznym zaborem cudzej rzeczy.

Oczywiście z takim typem kradzieży również możemy mieć do czynienia w przypadku zdjęć. Zdecydowanie częściej spotkać się możemy z kradzieżą zdjęć dotyczących praw autorskich. 

Przez kradzież zdjęcia w prawie autorskim możemy rozumieć naruszenie praw autorskich, poprzez bezprawne przywłaszczenie jego twórczości. Może to być zarówno skopiowanie zdjęcia z cudzej strony i wykorzystanie go na własnej stronie.

Może to być również wykorzystanie zdjęcia, do którego mamy majątkowe prawa autorskie, jednakże bezpodstawnie podpisaliśmy się jako jego autorzy. Najczęstszym przejawem kradzieży własności intelektualnej jest wykorzystanie cudzego zdjęcia bez wiedzy i zgody autora. 

Innym przejawem kradzieży jest przekroczenie uprawnień do utworu. Jeśli udzieliliśmy licencji na wykorzystywanie naszego zdjęcia na okładce książki, to nabywca praw nie może wykorzystać tego zdjęcia np. jako materiał reklamowy. Moim zdaniem należy to również uznać jako kradzież. Podobną sytuacją jest również ta, gdzie nabywca co prawda posiada do zdjęcia prawa autorskie. Nie uprawnia go to jednak do podpisywania się pod to zdjęcie jako autor. W tym przypadku mamy do czynienia z naruszeniem osobistych praw autorskich. 

Jakie zdjęcia mogą być chronione prawnie

Odpowiedź jest prosta. Instytucje ochrony praw, o których zaraz opowiem mogą być zastosowane tylko i wyłącznie w przypadku utworów. A zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych definicja utworu wygląda następująco. 
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
 
Definicja dosyć enigmatyczna. Więc w skrócie ją objaśnię. Aby zdjęcie było utworem na pewno musi być twórcze i mieć indywidualny charakter. Twórcze zdjęcie to takie, które moglibyśmy nazwać dziełem lub sztuką.
Nie może to być wyłącznie rzemieślnicze odtworzenie czegoś. Musi posiadać w sobie pierwiastek sztuki. Zdjęcie Wieży Eiffla zrobione przez zwykłego turystę najprawdopodobniej nie będzie utworem.
Będzie po prostu fotograficzną rejestracją danego miejsca o danym czasie. Jeśli natomiast uwiecznimy wieżę w jakimś artystycznym ujęciu (na tle tęczy, romantycznej scenie itp), to zdjęcie to już może mieć twórczy charakter.
 
Z dziełem indywidualnym mamy do czynienia, kiedy widać, że dane zdjęcie jest wyjątkowe i istnieje mała szansa, że ktoś inny wpadnie na taki sam pomysł. Oczywiście zdjęcie musi spełniać jeszcze parę innych cech, jednakże te dwie powyższe są moim zdaniem najważniejsze. 

Odszkodowanie za kradzież zdjęcia. Co mogę jeszcze wywalczyć.

Jeśli zostały naruszone nasze majątkowe prawa autorskie, to jesteśmy chronieni przez ustawę o prawie autorskim prawach pokrewnych. 
Ustawa ta umożliwia nam dochodzenie następujących roszczeń:
– zaniechania naruszenia,
–  usunięcia skutków naruszenia,
– naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę dwukrotności wynagrodzenia za dany utwór 
– wydanie uzyskanych korzyści
 
Są to główne roszczenia. Oprócz powyższego możesz domagać się, aby naruszyciel wydał określone ogłoszenie w prasie oraz rozstrzygnięcia co do bezprawnie wytworzonych przedmiotów i środkach do ich wytworzenia. W przypadku naruszenia osobistych praw autorskich można dochodzić podobnych roszczeń, tj. zadośćuczynienia za zawinione naruszenia oraz usunięcia ich skutków. 

Co grozi za kradzież zdjęć?

Sprawca oprócz konsekwencji, o których mowa powyżej może liczyć się również z innymi konsekwencjami, głównie natury karnej. Za przywłaszczenie sobie autorstwa lub wprowadzenie w błąd co do autorstwa grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

W przypadku rozpowszechniania cudzego utworu również grozi grzywna, ograniczenia wolności lub pozbawienie wolności, jednak tym razem do lat 2. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione w celach osiągnięcia korzyści majątkowej kara pozbawienia wolności rośnie do lat 3.  

Co zrobić, gdy zauważyłem kradzież zdjęć

Najważniejsze jest zabezpieczenie dowodów. Tylko na podstawie dowodów sąd może wydać korzystny dla nas wyrok. Zrób zdjęcie naruszenia.
Pomocne może być również udanie się do notariusza w celu sporządzenia protokołu. Jeżeli zabezpieczyłeś dowody można podjąć kroki prawne. Skontaktować się z naruszycielem, złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa a w dalszych krokach również wytoczenie cywilnej sprawy sądowej. 
 
Jeżeli ktoś ukradł tobie zdjęcia, to skonsultuj się ze mną. Bezpłatnie udzielę podstawowych informacji o twojej sprawie. 

Chcesz poznać moje rozwiązania ?

Naruszenia praw autorskich

Jestem radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, na którym ukończyłem studia na kierunku administracja, a następnie prawo. Od 2017 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywałem już od 2013 roku współpracując z renomowanymi trójmiejskimi kancelariami. Od 2018 roku prowadzę własną działalność gospodarczą.

Krzysztof Malejko

RADCA PRAWNY,
ZAŁOŻYCIEL M.IN. Pismoteka.pl ORAZ PrawoKreatywnych.pl

Kliknij by zadzwonić do mnie

Potrzebujesz pomocy prawnej? Opisz mi swój problem, a ja przygotuję rozwiązanie!

Nie przegap niczego!

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, zmianami w prawie oraz nowościami w mojej ofercie.

Zero spamu. Sama merytoryka :) 

Ten newsletter ma na celu przekazanie najnowszych informacji o moich wpisach, ale też o moich usługach. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.

Nie przegap niczego!

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, zmianami w prawie oraz nowościami w mojej ofercie.

Zero spamu. Sama merytoryka :) 

Ten newsletter ma na celu przekazanie najnowszych informacji o moich wpisach, ale też o moich usługach. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.