Jak przenieść prawa autorskie?

Musisz wiedzieć, że zadane w tytule tego wpisu pytanie jest dużym uproszczeniem. Spowodowane jest to tym, że tylko niektóre prawa autorskie można przenieść. Prawa autorskie można podzielić na osobiste prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie. Przenieść można natomiast wyłącznie majątkowe prawa autorskie.