Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE

 

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej, danych osobowych użytkownika, jak również wykorzystywanie plików cookies.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych oraz niniejszej polityki prywatności jest akt prawny z dnia 25 maja 2018 roku – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119. s.1)- Zwane dalej RODO

 3. Administratorem Twoich danych jest Krzysztof Malejko Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Malejko, ul. Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk, NIP: 5932614329, mail: kontakt@prawokreatywnych.pl, nr tel:723 526 056

 4. Dane użytkownika są przetwarzane w następujacym celu:
  1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do administratora lub informowania użytkownika o zagrożeniach prywatności – art. 6 ust. 1 lit c RODO
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. w sytuacji złożenia reklamacji – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  3. tworzenia profilu na podstawie preferencji i upodobań użytkownikaw celu wysyłania spersonalizowanego newslettera – art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  4. wysyłania na podstawie zgody użytkownika newslettera, czyli informacji o nowych produktach i usługach, a także o nowych eventach – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
  5. bieżącej komunikacji z administratorem, co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 5. Dane użytkownika przetwarzane są przede wszystkim z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1. Legalizmu- wszystkie działania są zgodne z obowiązującym stanem prawnym
  2. Rzetelności
  3. transparentności- Działania podejmowane przez administratora winny być dostępne oraz klarownie przedstawione dla użytkownika
  4. minimalizacji- dane nie powinny być przetwarzane na zapas
  5. adekwatności- nie powinno być przetwarzane więcej danych niż potrzeba
  6. prawidłowości- dane powinny być przetwarzaną mając na celu zachowanie ich prawidłowości
  7. czasowości- dane nie powinny być przetwarzane dłużej niż potrzeba
  8. bezpieczeństwa- dane winny być odpowiednio zabezpieczone

 6. Administrator zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w szczególności poprzez posiadanie stosownego systemu zabezpieczeń przed wejściem danych w ręce osób do tego niepowołanych.

 7. Dane użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej usługi hostingowe, biura księgowego, a także innym podwykonawcom. Ponadto w celu tworzenia profilu administrator korzysta z narzędzi w postaci Google Analytics i Mailchimp, co rodzi ze sobą konieczność przekazania danych. Do podmiotów, o których mowa powyżej wyróżnić można m.in:
  1. PL SP. Z O.O. – jako podmiot oferujący usługi hostingowe, w tym obsługę mailową.
  2. The Rocket Science Group, LLC – właściciel Mailchimp- serwisu służącego do obsługi newsletterów
  3. Mbank S.A. oraz Cashdirector S.A. – jako podmioty zajmujący obsługą fakturową.

 

 1. Dane będą przechowywane przez następujący okres.:
  1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku w tym archiwizowania żądań kierowanych do administrowania lub informowania użytkownika o zagrożeniach dla prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. reklamacji– do upływu terminów przedawnienia,
  3. tworzenia profilu na podstawie preferencji i upodobań w celu wysyłania spersonalizowanego newslettera – do czasu wniesienia sprzeciwu
  4. wysyłania newslettera, – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej zostanie cofnięta zgoda.,
  5. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,
  6. do bieżącej komunikacji z administratorem– do czasu wniesienia przez sprzeciwu.

 2. W związku z korzystaniem narzędzi do stworzenia profilu administrator przekazuje dane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. Użytkownik portalu posiada prawo do uzyskania kopi danych przekazywanych do państwa trzeciego

 3. użytkownik ma obowiązek podania danych w sytuacji przewidzianych prawem. Wskazania danych osobowych wymaga również uzyskiwanie newslettera dotyczącego informacji o nowych produktach, usługach oraz informacji mających związek z tematyką prowadzonej działalności portalu,

 4. użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych i kopii danych – w każdej chwili użytkownik posiada dostęp do kopii swoich danych
  2. Prawo do poprawy- użytkownik posiada prawo do zgłoszenia poprawek do wcześniej przekazanych danych
  3. Prawo do usunięcia danych- użytkownik posiada prawo do zgłoszenia żądania usunięcia jego danych osobowych
  4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych- Mając na uwadze dochodzenie roszczeń z zakresu ochrony danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Dane w takiej sytuacji nie będą przetwarzane, ale równocześnie nie będą usunięte (zostaną zabezpieczone)
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu- Jeżeli użytkownik zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) administrator uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych w celach statystycznych użytkownik może wnieść sprzeciw umotywowany jej szczególną sytuacją. Administrator uwzględni sprzeciw i zaprzestanie dalszego przetwarzania.
  7. Prawo do przenoszenia danych- użytkownik posiada prawo do uzyskania kopii danych w powszechnie dostępnym formacie lub bezpośredniego przekazania tych danych innemu podmiotowi,
  8. Prawo do wniesienia skargi – Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przez administratora przepisów o ochronie danych osobowych,
  9. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu- użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia co do zautomatyzowanych działań (np. w celu sprofilowania upodobań użytkownika). W takim przypadku rozstrzygniecie co do zautomatyzowanego działania musi rozstrzygnąć administrator danych lub osoba przez niego wyznaczona.

 5. Użytkownik po wciśnięciu przycisku „akceptuj” przy komunikacie dotyczącym plików cookie akceptuje zainstalowanie plików cookie na swoim urządzeniu, które mają na celu poprawne działanie strony internetowej. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 6. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  3. możliwości logowania do serwisu;
  4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 7. Wśród cookies można wyróżnić:
  1. Cookies wewnętrzne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
  2. Cookies zewnętrzne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
  3. Cookies sesyjne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  4. Cookies trwałe– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja urządzenia użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 8. Administrator korzysta z usług poniższych podmiotów i mogą one zamieszczać własne pliki cookie na urządzeniach.
  1. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  2. Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA
  3. Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103

 

Nie przegap niczego!

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, zmianami w prawie oraz nowościami w mojej ofercie.

Zero spamu. Sama merytoryka :) 

Ten newsletter ma na celu przekazanie najnowszych informacji o moich wpisach, ale też o moich usługach. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.

Nie przegap niczego!

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, zmianami w prawie oraz nowościami w mojej ofercie.

Zero spamu. Sama merytoryka :) 

Ten newsletter ma na celu przekazanie najnowszych informacji o moich wpisach, ale też o moich usługach. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.